معرفی بسیج کارمندی

حوزه 3 بسیج کارمندی  به عنوان یکی از رده های زیر مجموعه سپاه ناحیه کرمانشاه متولی امورات کارمندان بسیجی دانشگاه های شهرستان کرمانشاه می باشد.

در این مدت همواره  به عنوان یکی از رده های برتردر سطح بسیج ادارات سپاه ناحیه شناخته شده است.

در حال حاضر حاج حسین عزیزی فرماندهی این مجموعه را بر عهده دارد  و آقای پیمان کرمی نیز به عنوان مسئول دفتر در این حوزه به خدمت مشغول است.