راههای ارتباطی

آدرس: بلوار شهید بهشتی،روبه روی بیمارستان طالقانی،دانشکده علوم اجتماعی

تلفن:38368071-083

فکس:38388097-083