کاشت نهال در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی - show-content

کاشت نهال در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

کاشت نهال در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی


مراسم روز درختکاری و هفته منابع طبیعی در روز یکشنبه هفدهم اسفندماه با حضور معاون محترم دانشجویی دانشگاه و معاون محترم پژوهشی، اجرایی پردیس کشاورزی، معاونین آموزشی پردیس، مسئول مدیریت سبز دانشگاه، شهردار دانشگاه، اعضای محترم هیات علمی، کارکنان و دانشجویان گرامی با کاشت چندین نهال در فضای سبز پردیس کشاورزی با رعایت پروتکل بهداشتی برگزار گردید.

و در پایان به ۳ نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه جایزه اهداء شد.