کاشت نهال در دانشگاه فرهنگیان

کاشت نهال در دانشگاه فرهنگیان


مراسم روز درختکاری در دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان استان کرمانشاه به مناسبت ۱۵ اسفند روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی مراسم روز درختکاری با حضور دکتر محمدی مدیرامورپردیس های استان دانشگاه، دکترپرویزی سرپرست پردیس شهیدرجایی وجمعی از معاونین وکارکنان دانشگاه فرهنگیان در محوطه پردیس شهید رجایی برگزار شددراین مراسم دکتر محمدی درباره اهمیت و پاسداشت این روز ملی گفت : نام گذاری 15 اسفند به عنوان روز درختکاری فرصت مناسبی برای توسعه فضای سبز است. وی تصریح کرد: گرامیداشت منابع طبیعی نباید به یک روز و یک هفته خلاصه شود و باید برای حفظ و نگهداری از این سرمایه‌های خدادادی در تمامی طول سال تلاش کرد. ایشان، حفاظت از این منابع خدادادی را ضرورتی همگانی و همیشگی عنوان کرد و بیان داشت: احترام به طبیعت در حقیقت احترام به زندگی و احترام به زندگی در واقع احترام به خالق هستی است.

دکتر محمدی همچنین افزود: کاشتن درخت امری است که اجر اخروی در پی دارد و از حرمت و قداست ویژه‌ای برخوردار است ،تا حدی که کاشت درخت نوعی عبادت فرض شده است .

گفتنی است بمناسبت روز درختکاری 40 اصله نهال در فضای پردیس شهید رجایی توسط همکاران دانشگاه فرهنگیان کاشته شد .