کاشت بلوط - show-content

کاشت بلوط

به مناسبت هفته مبارک بسیج و  در راستای اهداف محیط زیستی کارکنان دانشگاه  با همکاری مدیریت سبز دانشگاه رازی  اقدام به کاشت بلوط در ضلع شمالی پردیس دانشگاه نمودند.