عید سعید غدیر خم - show-content

عید سعید غدیر خم

به مناسبت فرا رسیدن  عید سعید غدیر خم، ایستگاه صلواتی در روز چهارشنبه  1397/06/07 در دانشکده علوم اجتماعی برپا گردید و از کارکنان و حاضرین در مجموعه با شربت و شیرینی پذیرایی بعمل آمد.