به همت پایگاه بسیج کارمندی دانشکده علوم اجتماعی صورت گرفت

به مناسبت میلاد  با سعادت شمس الشموس غریب طوس ،امام رئوف حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) ، ایستگاه صلواتی در دانشکده علوم اجتماعی دایر گردید و از کارکنان و حاضرین در مجموعه با شربت و شیرینی پذیرایی بعمل آمد.