برگزاری نشست بصیرتی در دانشگاه فرهنگیان - show-content

برگزاری نشست بصیرتی در دانشگاه فرهنگیان

 

درتاریخ 97/07/03 نشست بصیرتی با موضوع   امر به معروف ونهی ازمنکر وارتباط آن با قیام عاشورا وامام حسین (ع) در سالن کنفرانس پردیس شهیدرجایی برگزار گردید وهمچنین همکاران باتوجه به آیات قرآن واحادیث سوالاتی مطرح فرمودند که به صورت پرسش وپاسخ جواب داده شد وپرسشهایی مطرح گردید که به برندگان جوایزی اهدا شد.