برگزاری مسابقه مجازی تلاوت قرآن کریم

برگزاری مسابقه مجازی تلاوت قرآن کریم


حوزه 3 کارمندی به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان در نظر دارد مسابقه مجازی تلاوت قرآن کریم از آیات مبارک 183 الی 185 سوره بقره  در دو بخش تلاوت ترتیل و تحقیق ویژه اساتید و کارکنان دانشگاه رازی(برادران) برگزار نماید.