برگزاری اردوهای جهادی سه روزه توسط دانشگاه فنی و حرفه ای شماره دو - show-content

برگزاری اردوهای جهادی سه روزه توسط دانشگاه فنی و حرفه ای شماره دو

به همت گروه جهادی شهید قارلقی پایگاه  بسیج کارمندی دانشگاه فنی و حرفه ای شماره دو ، سه دوره اردوی جهادی سه روزه طبق  تاریخ های  ۹۷/۰۹/۲۴ الی ۹۷/۰۹/۲۶  و ۹۷/۰۹/۲۷ الی ۹۷/۰۹/۲۹و ۹۷/۱۰/۰۱ الی ۹۷/۱۰/۰۳  جهت پاکسازی محوطه تفریحی گردشگری سراب نیلوفر، کاشت بلوط در ارتفاعات طاقبستان و پاکسازی محوطه تفریحی پارک شرقی طاقبستان  انجام شد که این اقدامات مورد توجه  و تحسین و رضایت  اهالی بومی منطقه قرار گرفت.