اردوی سیاحتی زیارتی به مشهد مقدس - show-content

اردوی سیاحتی زیارتی به مشهد مقدس

به همت معاونت اداری مالی  و حوزه 3 بسیج کارمندی دانشگاه رازی کاروان های زیارتی کارکنان به مشهد مقدس اعزام شدند.

بر پایه این گزارش ۳۷۰ نفراز کارکنان دانشگاه رازی به همراه خانواده‌هایشان  طی چهار مرحله  از تاریخ 15 مرداد ماه به مشهد مقدس اعزام شدند.

در این اردو با توجه به استقبال زائران از اماکن زیارتی،امام زادگان یاسر و ناصر،خواجه اباصلت،خواجه مراد و... بازدید بعمل آمد.